Multifunkcionalan, višekratan kontejner X-Bin je jednostavna, sklopiva, višekratna ambalaža koja donosi benefite u proizvodnji, transportu, skladištenju, distribuciji i u izlaganju samih roba na prodajnom mjestu, što se može još dodatno naglasiti postavljanjem vizuala.

Predviđeno je korištenje ekološki prihvatljivih materijala za izradu X-Bina koja se u potpunosti može reciklirati.