Projekt je podijeljen na dvije faze: Industrijska faza i eksperimentalna faza. Obje faze obuhvaćaju elemente vidljivosti, provedbe projekta (administracija), a kao izdvojen segment je izrada Studije izvedivosti i Zaštita industrijskog dizajna i žiga.

Industrijska faza (01.08.2018. – 28.02.2019.) za krajnji produkt ima – nacrte X-Bina.

Izradi nacrta je prethodilo detaljno istraživanje tržišta (materijali), intervjui sa korisnicima slične ambalaže na tržištu, te detaljna izrada nacrta koji su temelj za izradu konačnog kalupa.

Izgled: X-Bin se sastoji od 4 sklopive stranice koje se prilikom sastavljanja učvršćuju sa bravicom. Stranice se sastoje od stupova koje je moguće pojedinačno zamijeniti u slučaju oštećenja.

Dimenzije X-bina kompatibilne su sa dimenzijama euro palete, a sa dodatnim metalnim capicama isti se fiksira na paleti. Na taj način se osigurava i  X-bin i artikl u njemu prilikom transporta i manipulacije u skladištu i trgovini.

 

Eksperimentalna faza
(01.03.2019. – 29.02.2020.)
za krajnji produkt ima- kalup i uzorke.

Po primitku uzorka testiraju se njihova predviđena svojstva:

      nosivost, manipulacija (ponašanje): prilikom berbe (u polju), prilikom transporta, u skladištima i trgovinama, artikli pogodni za X-bin (osim lubenice),
funkcioniranje u pooling sustavu

      praćenje predviđenih svojstava

      objava rezultata testiranja

Testirali smo i pratili predviđena svojstva uzoraka:

–    sklapanje i rasklapanje,

–    nosivost, manipulaciju (ponašanje) prilikom transporta, 

–    nosivost, manipulacija u skladištima i trgovinama s pogodnim artiklima (osim lubenice)

 

Planirano je da cjelokupna izvedba X-Bina bude u skladu sa najvišim standardima koji se koriste u prehrambenoj industriji u smislu sigurnosti hrane, ali i da bude u skladu sa
ekološkim načelima u smislu mogućnosti recikliranja svih njegovih dijelova.

 

Prilikom provedbe eksperimentalne faze imali smo priliku predstaviti X-Bin na sajmu Agro Arca, gdje smo osvojili posebnu nagradu za postignuće. 

Certifikat za inovaciju - X-Bin
medalja

Za više info o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Heavy Duty d.o.o.